De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) bestaat 45 jaar

 

De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed in het straatbeeld. De FEHAC geeft Oldtimers een toekomst!

Op 26 oktober 2021 bestond de FEHAC 45 jaar. Een mooi moment om vooruit en achterom te kijken. De FEHAC behartigt de belangen van zo’n 230 clubs van historische automobiel, motorfiets, caravans, landbouw- en legervoertuigen en bromfiets clubs. Bij deze clubs zijn ruim 57.000 eigenaren van mobiel erfgoed aangesloten. De FEHAC maakt deel uit van de Mobiliteitsalliantie en de Mobiele Collectie Nederland (MCN) en is toonaangevend lid van de Internationale koepel FIVA. Door alle Covid-maatregelen is de viering beperkt. Maar 45 jaar FEHAC is wel een goede gelegenheid om de huisstijl op te frissen.

De FEHAC wordt erkend door de overheid als dé gesprekspartner op het gebied van alle klassieke voertuigen. Op initiatief van de FEHAC is mobiel erfgoed opgenomen in de Erfgoedwet 2016. Hierdoor heeft het mobiel erfgoed een beschermde status gekregen.

Uiteraard is dit niet het enige wapenfeit,
In de 45 jaar dat de FEHAC bestaat is veel meer bereikt: een eerste grote resultaat en dat nog steeds belangrijk is, was dat voer¬tuigeisen niet meer gekoppeld werden aan de datum van afgifte van het kenteken, maar aan het bouwjaar. Maar de FEHAC bereikte veel meer: Van het behoud van de blauwe kentekenplaat, het vrijstellen van motorrijtuigenbelasting, de introductie van loodvrije benzine, de afschaffing van import belasting voor voertuigen ouder dan 30 jaar tot het formuleren van eisen voor Oldtimer verzekeringen en het ontwikkelen van kennis voor taxaties en regels voor taxatierapporten. Daarnaast nam de FEHAC het initiatief voor de afschaffing van de APK voor auto’s ouder dan 50 jaar, maar werkt ook aan een vrijwillige keuring. Ook werkte de FEHAC mee aan de harmonisatie van milieuzones voor auto’s. Hierdoor hebben klassieke voertuigen ouder dan 40 jaar nog steeds toegang tot gemeentelijke milieuzones.

In de 45 jaar van het bestaan is de FEHAC gegroeid tot dé kennisbank over regelgeving van alle historische voertuigen: auto’s, motoren, scooters, bromfietsen, vrachtwagens en bussen. Maar ook voor caravans, landbouwtrekkers en stoomwalsen.

De FEHAC rust niet op haar lauweren. Samen met de MCN en de Rijksdienst voor het wegverkeer wordt gewerkt aan het Nederlands Register Mobiel Erfgoed, de lobby in Den Haag en Internationaal gaat stevig door. Alle ontwikkelingen worden gevolgd en vertaald naar het nog steeds groeiende aantal aangesloten leden. De ontwikkeling van milieueisen is een van de meest belangrijke zaken daarin.

Mobiel erfgoed is alleen mobiel erfgoed als het origineel is. Het ombouwen van Oldtimers naar elektrisch aangedreven voertuigen is voor de Federatie Historische Automobiel en Motorfiets Clubs, FEHAC, dan ook uit den boze. Dat wil echter niet zeggen dat de FEHAC geen voorstander van een schoner milieu is. Integendeel! De FEHAC vindt dat het anders kan en moet. Schoon rijden is niet direct afhankelijk van elektriciteit.

Tussen 2020 en 2030 verwacht de FEHAC een geleidelijke verschuiving van fossiele brandstoffen naar schone synthetische E-fuel. Omdat E-fuel brandstoffen geheel nieuw worden ‘ontworpen’ en worden ‘gebouwd’, kunnen deze zeer schoon en geschikt worden gemaakt voor alle voertuigen die dan tot het mobiel erfgoed behoren. E-fuel is geschikt voor alle voertuigen met een verbrandingsmotor. De FEHAC is daarom een uitgesproken voorstander van de (ontwikkeling van) deze synthetische brandstoffen. Daar ligt dan ook een grote uitdaging om Oldtimers een toekomst te geven.